Gübre çukurunda, gübre daima dibe çöker, gübrenin çukurda homojen bir şekilde karışması ve gübrenin çukurdan kolay aktarılması için etkili bir makinedir.