Ham gübrenin yönetilmesi zordur. Ayrı olarak depolanmadığı ve gerektiği gibi depolanmadığı taktirde taşınması, depolanması masraflı ve çevresel bir tehlikedir. Gübrenin ayrılmasıyla, bu doğal dezavantajlar en aza indirgenmekle kalmaz, aynı zamanda sorunlu olan bu atık malzemeyi de yararlı bir yan ürün haline getirir. Gübre ayrışmasının bu ek faydalarından bazıları, katıların organik gübreler olarak ve yatak olarak kullanılmasıdır